Wykonawca: obiekty mostowe WE3, WD9, WD10 i PG2 – Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław, na odcinku Poznań Zachód – Wronczyn