Wykonanie wymiany gruntu pod budowę Spalarni Śmieci w Gdańsku – ilość 300 000 m3