Węzeł Stęszew drogi ekspresowej S5 Poznań-Wronczyn oraz DK nr 32 wchodzącej w zakres budowy – dokończenie robót