Kompleksowe wykonanie robót ziemnych i drogowych wraz z wykonaniem projektu wykonawczego z branży drogowej oraz wykonaniem badań geologiczno-geotechnicznych na obiekcie: 19-009 HILLWOOD ŚWIEBODZIN