Inwestycja Osiedle Mateckiego – Wykonanie wykopu pod fundamenty oraz wbudowanie kruszywa wraz z zagęszczeniem przy ścianach zewnętrznych fundamentowych i ścianach żelbetowych podziemnej hali garażowej