Generalny Wykonawca Inwestycji: Budowa Ziemnego Zbiornika Retencyjnego w Celu Retencjonowania Wód dla Celów Rolnych