Generalny Wykonawca Inwestycji – Budowa Wschodniej Obwodnicy Tarnowa Podgórnego