Generalny Wykonawca – „Budowa drogi zewnętrznej oraz wewnętrznej, budowa zbiornika ppoż. oraz przepompowni na terenie centrali Dino Polska oraz na terenach sąsiadujących w Krotoszynie”