Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiana Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego – dokończenie robót