Rozpoczęcie budowy: „Budowa drogi zewnętrznej oraz wewnętrznej, budowa zbiornika ppoż. oraz przepompowni na terenie centrali Dino Polska oraz na terenach sąsiadujących w Krotoszynie”

Rozpoczęcie budowy: „Budowa drogi zewnętrznej oraz wewnętrznej, budowa zbiornika ppoż. oraz przepompowni na terenie centrali Dino Polska oraz na terenach sąsiadujących w Krotoszynie”