Wykonanie prac żelbetowych – Budowa Spalarni Śmieci w Gdańsku (ilość: 2000 ton stali zbrojeniowej, 18 000 m3 betonu)