Generalny Wykonawca Inwestycji – „Budowa pięciu tuneli pasteryzacyjnych z zapleczem socjalnym oraz maszynowni chłodniczej w Borucinie”