Rozpoczęcie prac – „Budowa pięciu tuneli pasteryzacyjnych z zapleczem socjalnym oraz maszynowni chłodniczej w Borucinie”

Rozpoczęcie prac – „Budowa pięciu tuneli pasteryzacyjnych z zapleczem socjalnym oraz maszynowni chłodniczej w Borucinie”